1educat.ro - Primul site dedicat ofertei de formare si training    

 portalul ofertei de cursuri

  Asistent  
  1educat  mediul educational  legislatie  legea īnvatamāntului, partea a II-a   

Cursuri
Cariera
Resurse
Editor
Asistent
Alte legi     Institutii     Stiri     Dictionar   Asistent online:

 Pentru cautare īn pagina, apasati <Ctrl>-F
 Pentru marimea textului, apasati "View" din meniu
 

 

Legea Īnvatamāntului
(2) - art. 70-115

(1) - art. 1-69, (3) - art. 116-185

Sectiunea a 4-a
Īnvatamāntul postuniversitar

Art. 70. - (1) Īnvatamāntul postuniversitar asigura specializarea in domeniu sau extinderea si perfectionarea pregatirii atestate prin diploma de licenta sau, dupa caz, diploma de absolvire. (2) Īnvatamāntul postuniversitar se organizeaza in institutii de īnvatamānt superior si in scoli de studii postuniversitare, acreditate in acest scop, si se realizeaza prin: studii aprofundate, doctorat, studii academice postuniversitare, studii de specializare si cursuri de perfectionare.

Art. 71. - (1) Admiterea in īnvatamāntul postuniversitar se face: a) prin concurs, pentru studii aprofundate, pentru doctorat si pentru studii academice postuniversitare; b) la cerere, pentru studii de specializare si cursuri de perfectionare. (2) Numarul locurilor pentru studii aprofundate, pentru doctorat si pentru studii academice postuniversitare este aprobat de: a) senatele institutiilor de īnvatamānt superior, pentru cele acoperite prin taxe sau subventionate din alte surse decat cele de la bugetul de stat; b) Ministerul Īnvatamāntului, pentru cele subventionate de la bugetul de stat.

Art. 72. - (1) Studiile aprofundate au durata de 1-2 ani si pot fi urmate de absolventii cu diploma de licenta. (2) Concursul de admitere pentru studii aprofundate se organizeaza pe baza criteriilor stabilite de catre Ministerul Īnvatamāntului. (3) Cifra de scolarizare si reteaua īnvatamāntului de studii aprofundate se aproba de catre Ministerul Īnvatamāntului. (4) Studiile aprofundate se incheie cu o dizertatie. Absolventii primesc diploma de studii aprofundate - magister sau master. (5) Cursantii īnvatamāntului de studii aprofundate beneficiaza de gratuitatea studiilor si de burse, in conformitate cu prevederile legii.

Art. 73. - (1) Doctoratul este o forma superioara de īnvatamānt si de cercetare. (2) Au dreptul sa participe la concursul de admitere la doctorat absolventii īnvatamāntului universitar de lunga durata, cu diploma de licenta. (3) Conducatorii de doctorat pot fi profesori universitari sau cercetatori stiintifici principali gradul I, cu titlu de doctor. (4) Dreptul de a conduce doctoratul este avizat nominal de Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, la propunerea institutiilor organizatoare, si este conferit prin ordin al ministrului īnvatamāntului. (5) Doctoratul este organizat, cu si fara frecventa, in institutiile de īnvatamānt superior si in institutele de cercetare stiintifica aprobate de Ministerul Īnvatamāntului, la propunerea Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, pe baza criteriilor de acreditare in acest scop. (6) Doctoratul se incheie cu o teza sustinuta public si evaluata de o comisie de specialisti, propusa de organul de conducere a institutiei organizatoare, avizata de Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si aprobata de ministrul īnvatamāntului. Comisia este alcatuita dintr-un presedinte, conducatorul de doctorat, si din cinci referenti oficiali, specialisti cu activitate stiintifica deosebita, cu titlu de doctor in domeniu, dintre care patru nu functioneaza in institutia organizatoare a doctoratului. Pentru activitatea depusa, referentii oficiali vor fi retribuiti potrivit normelor stabilite de Ministerul Īnvatamāntului. (7) Titlul stiintific de doctor se acorda de catre conducerea institutiei organizatoare si se confirma de catre Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare de pe langa Ministerul Īnvatamāntului. Pe baza ordinului ministrului īnvatamāntului, se elibereaza diploma de doctor de catre institutia acreditata. (8) Organizarea si desfasurarea doctoratului se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.

Art. 74. - (1) Pe langa institutiile de īnvatamānt superior se pot organiza scoli de studii postuniversitare, pentru absolventii cu diploma de licenta. Scolile de studii postuniversitare se pot infiinta si ca institutii independente, prin lege, inclusiv in strainatate. (2) Studiile in scolile de studii postuniversitare au durata de 2-3 ani si se finalizeaza cu examen de diploma. Absolventii primesc diploma de studii academice postuniversitare. (3) Absolventii scolilor de studii postuniversitare se pot inscrie la concursul de admitere la doctorat in specializarea obtinuta.

Art. 75. - (1) Studiile postuniversitare de specializare au durata de cel putin un an, in functie de profil, si pot fi urmate de absolventii cu diploma de licenta. Durata studiilor este propusa de senatele universitare si este aprobata prin ordin al ministrului īnvatamāntului. (2) Studiile de specializare se incheie cu dizertatie sau examen. Absolventilor li se elibereaza certificat de specializare postuniversitara.

Art. 76. - (1) Cursurile postuniversitare de perfectionare au durata de cel mult un an, in functie de profil, si pot fi urmate de absolventii cu diploma din īnvatamāntul universitar. Durata cursurilor este stabilita de senatul universitar. (2) Personalul didactic cu studii universitare de scurta sau de lunga durata din īnvatamāntul preuniversitar participa periodic la cursuri postuniversitare de perfectionare a pregatirii de specialitate, metodice si psihopedagogice, conform normelor stabilite de Ministerul Īnvatamāntului. (3) Cursurile postuniversitare de perfectionare se incheie cu colocviu. Absolventii primesc certificat de absolvire.

Art. 77. - Pentru organizarea activitatilor de pregatire postuniversitara, prevazute la Art. 74., institutiile de īnvatamānt superior se pot asocia cu institutii similare, precum si cu agenti economici din tara sau din strainatate. In acest caz, structura studiilor, structurile organizatorice si modul lor de functionare si de finantare se aproba de Ministerul Īnvatamāntului, la propunerea institutiei de īnvatamānt superior initiatoare.

Art. 78. - (1) Īnvatamāntul postuniversitar este sustinut prin taxe sau din alte surse, cu exceptiile prevazute de lege. (2) Bursele de stat in īnvatamāntul postuniversitar se obtin prin concurs.

Art. 79. - Īnvatamāntul postuniversitar medical se organizeaza in forme specifice stabilite prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Īnvatamāntului si a Ministerului Sanatatii.

Sectiunea a 5-a
Cercetarea stiintifica in īnvatamāntul superior

Art. 80. - (1) In institutiile de īnvatamānt superior se organizeaza activitati de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica, proiectare, consultanta sau expertiza, care se desfasoara in cadrul departamentelor, catedrelor sau in unitati proprii de cercetare stiintifica, inclusiv prin colaborare cu institutii de īnvatamānt si de cercetare din tara sau din strainatate. (2) Unitatile de cercetare stiintifica se infiinteaza cu aprobarea senatelor universitare. (3) Catedrele, departamentele si unitatile de cercetare stiintifica sunt incadrate cu personal didactic, de cercetare stiintifica si cu alte categorii de personal. (4) Activitatea de cercetare stiintifica constituie unul dintre criteriile de apreciere a valorii profesionale a cadrului didactic si, dupa caz, poate completa norma didactica. (5) Studentii pot participa la contracte de cercetare stiintifica din departamente, catedre si unitati de cercetare. (6) Modul de organizare si de desfasurare a cercetarii stiintifice in institutiile de īnvatamānt superior se stabileste prin regulament aprobat de senatul universitar. (7) Pentru activitati de cercetare stiintifica specifice, in reteaua Ministerului Īnvatamāntului pot functiona institute de cercetare cu personalitate juridica. (8) Cercetarea stiintifica din īnvatamāntul superior beneficiaza gratuit de serviciile intregii retele de informare si de documentare a bibliotecilor din īnvatamānt.

Art. 81. - (1) Programele de cercetare stiintifica fundamentala, precum si alte programe de interes deosebit sunt finantate, pe baza de contracte, din fondurile alocate anual, direct Ministerului Īnvatamāntului, de la bugetul de stat, separat de finantarea procesului de īnvatamānt. Finantarea contractelor de cercetare se face in mod competitiv, pe baza evaluarilor facute de catre Consiliul National al Cercetarii Stiintifice Universitare. (2) Programele de cercetare tehnologica avansata, programele de cercetare aplicativa, precum si activitatile de proiectare, consultanta, expertiza, altele decat cele avand ca beneficiar Ministerul Īnvatamāntului, sunt finantate, pe baza de contracte incheiate direct cu beneficiarii cercetarilor sau activitatilor respective, din fondurile de la bugetul de stat si din fondul special de cercetare alocate altor ministere, precum si din alte surse. (3) Activitatea de cercetare stiintifica desfasurata in institutele de cercetare ale Ministerului Īnvatamāntului este finantata de la bugetul de stat, pentru programele solicitate de acest minister, si din alte surse, pentru programele comandate de terti.

Art. 82. - Veniturile nete obtinute din realizarea programelor de cercetare stiintifica si din activitatile de proiectare, consultanta sau expertiza se utilizeaza, cu acordul coordonatorului de program si cu avizul rectorului institutiei de īnvatamānt superior, pentru dezvoltarea bazei materiale proprii de cercetare, precum si pentru remunerarea personalului care a executat contractul.

Sectiunea a 6-a
Structura institutiilor de īnvatamānt superior

Art. 83. - Institutia de īnvatamānt superior cuprinde, de regula, mai multe facultati, colegii universitare, departamente, catedre, unitati de cercetare stiintifica, de proiectare si de microproductie.

Art. 84. - (1) Facultatea reprezinta unitatea functionala de baza a institutiei de īnvatamānt superior si are in componenta una sau mai multe sectii de specialitate. Facultatea este organizata pe departamente si catedre. Activitatea didactica in cadrul facultatii se desfasoara pe ani de studii, serii de predare, grupe si subgrupe. (2) Facultatile se individualizeaza prin: a) conditii de admitere si absolvire; b) programe de studiu; c) domenii de specializare. (3) Facultatea cuprinde personal didactic si studenti, cercetatori stiintifici si proiectanti, personal auxiliar si administrativ.

Art. 85. - Colegiul universitar este unitatea functionala subordonata institutiei de īnvatamānt superior sau facultatii.

Art. 86. - Departamentul constituie o structura subordonata institutiei de īnvatamānt superior sau, dupa caz, facultatii, avand functii didactice, de cercetare stiintifica, de proiectare si de microproductie. Organizarea departamentelor se stabileste de catre senatele universitare.

Art. 87. - Catedra este unitatea structurala de baza a facultatii sau, dupa caz, a departamentului, care realizeaza activitati de īnvatamānt si de cercetare. Catedra cuprinde personal didactic si, dupa caz, personal de cercetare, de proiectare si auxiliar, dintr-o disciplina sau dintr-o familie de discipline.

Art. 88. - Institutiile de īnvatamānt superior sau componentele acestora au dreptul de a organiza si a administra, singure sau in colaborare cu alte institutii, unitati si centre de cercetare, centre pentru pregatirea resurselor umane, unitati de microproductie, loturi experimentale sau alte structuri institutionale.

Sectiunea a 7-a
Autonomia universitara

Art. 89. - (1) Autonomia universitara consta in dreptul comunitatii universitare de a se conduce, de a-si exercita libertatile academice fara nici un fel de ingerinte ideologice, politice sau religioase, de a-si asuma un ansamblu de competente si obligatii in concordanta cu optiunile si orientarile strategice nationale ale dezvoltarii īnvatamāntului superior stabilite prin lege. (2) Autonomia universitara se coreleaza cu principiul raspunderii personale si publice pentru calitatea intregii activitati didactice si de cercetare stiintifica pe care o desfasoara institutia respectiva de īnvatamānt superior.

Art. 90. - (1) Comunitatea universitara cuprinde totalitatea persoanelor care desfasoara activitate didactica, de cercetare stiintifica si de proiectare, precum si pe cei care studiaza intr-o institutie de īnvatamānt superior. (2) Comunitatea universitara foloseste in activitatea sa personal auxiliar si administrativ.

Art. 91. - (1) Spatiul universitar este constituit din totalitatea edificiilor, terenurilor, campusurilor universitare, dotarilor de orice fel si cu orice destinatie, folosite de institutia de īnvatamānt superior, indiferent de titlul juridic sub care aceasta este indreptatita sa le utilizeze. (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) spatiile si dotarile aferente care apartin Ministerului Sanatatii si ministerelor cu retea sanitara proprie, in care se desfasoara īnvatamāntul medical superior de stat.

Art. 92. - (1) Ansamblul de drepturi si obligatii, precum si normele care reglementeaza viata comunitatii universitare in spatiul universitar propriu sunt cuprinse in Carta universitara a institutiei de īnvatamānt superior, adoptata de senatul universitar, in conditiile legii. (2) Autonomia universitara vizeaza domeniile conducerii, structurarii si functionarii institutiei, ale activitatii didactice si de cercetare stiintifica, ale administrarii si ale finantarii. (3) Autonomia universitara se realizeaza, in principal, prin: programarea, organizarea, desfasurarea si perfectionarea procesului de īnvatamānt; organizarea cercetarii stiintifice si a documentarii; stabilirea specializarilor; stabilirea planurilor de īnvatamānt si a programelor analitice, in acord cu standardele nationale; admiterea candidatilor la studii, pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Īnvatamāntului; selectarea si promovarea personalului didactic si ale celorlalte categorii de personal; stabilirea criteriilor de apreciere a activitatii didactice si stiintifice; acordarea, in conditiile legii, a titlurilor didactice, stiintifice si onorifice; stabilirea formelor de studiu postuniversitar, confirmate prin acreditarea programelor de studiu; stabilirea, impreuna cu Ministerul Īnvatamāntului si cu alte autoritati publice, agenti economici, organizatii profesionale si patronale recunoscute la nivel national, a domeniilor in care se utilizeaza diplomele si certificatele proprii emise; stabilirea programelor de cooperare cu alte institutii de īnvatamānt superior si de cercetare din tara si din strainatate; eligibilitatea tuturor organismelor de conducere, prin vot secret; stabilirea necesitatilor financiare si materiale; rezolvarea problemelor sociale ale comunitatii universitare; folosirea fondurilor si gestionarea lor cu respectarea prevederilor legale; acordarea, din fonduri proprii, a burselor de studiu si de cercetare, distincte de cele atribuite potrivit altor reglementari legale; asigurarea ordinii si disciplinei in spatiul universitar; organizarea si controlul tuturor serviciilor economico-gospodaresti; gasirea si stabilirea surselor suplimentare de venituri; organizarea activitatii culturale si sportive; infiintarea fundatiilor; stabilirea si folosirea unor insemne si simboluri proprii. (4) In plan financiar, autonomia universitara se realizeaza ca drept de gestionare, potrivit legii si raspunderii personale, a fondurilor alocate de la bugetul public national sau provenite din alte surse, inclusiv a veniturilor realizate din taxele in valuta de la studenti si cursanti straini, potrivit criteriilor stabilite de comun acord cu Ministerul Īnvatamāntului.

Art. 93. - (1) Membrii comunitatii universitare au dreptul de a lua parte la conducerea treburilor universitare; organismele de conducere se aleg prin vot secret, potrivit Cartei universitare, pentru perioade de 4 ani. (2) Organele alese, cu exceptia rectorului, se confirma de catre senatul universitar. Rectorul se alege de catre senat si se confirma prin ordin al ministrului īnvatamāntului. O persoana nu poate ocupa functia de decan sau de rector mai mult de doua mandate succesive. Rectorul poate fi revocat din functie de catre senatul universitar prin aceeasi procedura folosita la numire. (3) Ministrul īnvatamāntului poate suspenda din functie, din motive justificate, pe rectorul unei institutii de īnvatamānt superior, de stat sau particular, acreditate.

Art. 94. - (1) In institutiile de īnvatamānt superior, studentii pot fi reprezentati in consiliile facultatilor si in senatele universitare, in proportie de cel mult 1/5 din numarul membrilor acestor consilii, in conditiile stabilite prin Carta universitara. (2) Protectia membrilor comunitatii universitare in activitatea profesionala si in spatiul universitar este inscrisa in Carta universitara. Abaterile de la deontologia universitara se analizeaza si se solutioneaza la nivelul consiliilor facultatilor si al senatului. (3) Membrii comunitatii universitare sunt obligati sa respecte regulamentele interne ale institutiei de īnvatamānt superior, stabilite in conformitate cu Carta universitara.

Art. 95. - Accesul in spatiul universitar este permis numai in conditiile stabilite prin Carta universitara sau prin lege.

Art. 96. - La nivel national, autonomia universitara se manifesta prin relatia directa a rectorului institutiei de īnvatamānt superior cu Ministerul Īnvatamāntului si prin alegerea reprezentantilor institutiei in organismele profesionale, conform legii.

Capitolul X
Īnvatamāntul militar

Art. 97. - Īnvatamāntul militar este īnvatamānt de stat, parte integranta a sistemului national de īnvatamānt, si cuprinde: īnvatamānt liceal; īnvatamānt postliceal pentru formarea maistrilor militari si subofiterilor; īnvatamānt universitar pentru formarea ofiterilor si specialistilor; īnvatamānt postuniversitar. Perfectionarea pregatirii cadrelor militare se realizeaza in institutii de īnvatamānt distincte.

Art. 98. - Structura organizatorica, profilurile, specializarile, cifrele anuale de scolarizare si criteriile de selectionare a candidatilor pentru īnvatamāntul militar se stabilesc de catre Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul Justitiei, Serviciul Roman de Informatii si alte institutii cu atributii in domeniul sigurantei nationale, potrivit specificului fiecarei arme si trepte de īnvatamānt.

Art. 99. - Planurile de īnvatamānt pentru īnvatamāntul militar liceal, postliceal si superior se elaboreaza de catre Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul Justitiei, Serviciul Roman de Informatii si alte institutii cu atributii in domeniul sigurantei nationale, fiind avizate de catre Ministerul Īnvatamāntului.

Art. 100. - Diplomele de absolvire a institutiilor militare de īnvatamānt si titlurile stiintifice obtinute dau dreptul detinatorilor legali, dupa trecerea in rezerva, sa ocupe functii echivalente cu cele ale absolventilor institutiilor civile de īnvatamānt, cu profil apropiat si de acelasi nivel.

Art. 101. - Admiterea si procesul de īnvatamānt in institutiile militare de toate nivelurile se desfasoara in limba romana.

Art. 102. - Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul īnvatamāntului militar, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul Justitiei, Serviciul Roman de Informatii si alte institutii cu atributii in domeniul sigurantei nationale pot emite ordine, regulamente si instructiuni proprii.

Capitolul XI
Īnvatamāntul particular

Art. 103. - (1) Īnvatamāntul particular constituie o alternativa la īnvatamāntul de stat sau il completeaza. (2) Institutiile si unitatile de īnvatamānt particular acreditate fac parte din sistemul national de īnvatamānt si educatie si se supun dispozitiilor prezentei legi. (3) Institutiile si unitatile de īnvatamānt particular dispun de autonomie organizatorica si functionala, in concordanta cu reglementarile legale referitoare la organizarea si functionarea sistemului de īnvatamānt. (4) Institutiile si unitatile de īnvatamānt particular acreditate pot fi sprijinite de stat.

Art. 104. - Īnvatamāntul particular functioneaza potrivit legii, daca: a) este organizat si functioneaza pe principiul nonprofit; b) este organizat pe principii nediscriminatorii si respinge ideile, curentele si atitudinile antidemocratice, xenofobe, sovine si rasiste; c) respecta standardele nationale.

Art. 105. - (1) Īnvatamāntul particular preuniversitar cuprinde gradinite, scoli primare si gimnaziale, scoli profesionale si de ucenici, licee si scoli postliceale. (2) Gradinitele, scolile primare si gimnaziale, precum si scolile profesionale si de ucenici se pot infiinta cu autorizarea inspectoratului scolar, in baza documentatiei de evaluare. (3) Liceele si scolile postliceale se pot infiinta cu avizul inspectoratului scolar si aprobarea Ministerului Īnvatamāntului, in baza documentatiei de evaluare.

Art. 106. - (1) Criteriile de evaluare pentru īnvatamāntul particular preuniversitar se refera la domeniile fundamentale de organizare si de functionare: personal didactic, continut, baza materiala si activitate financiara. (2) Standardele corespund fiecarui criteriu si indica nivelurile minime obligatorii in procesul de evaluare. Aceste standarde sunt diferentiate in functie de nivelul de īnvatamānt si sunt stabilite de Comisia de Evaluare si Acreditare a Īnvatamāntului Prescolar si Preuniversitar, care se infiinteaza si functioneaza pe langa Ministerul Īnvatamāntului, in baza regulamentului aprobat prin hotarare a Guvernului.

Art. 107. - (1) Procesul de acreditare a unitatilor de īnvatamānt preuniversitar cuprinde doua faze: a) autorizarea de incredere, care acorda dreptul de organizare si functionare provizorie a unitatii respective; b) acreditarea, care acorda unitatii respective toate drepturile ce decurg din prezenta lege. (2) Acreditarea trebuie solicitata dupa acordarea autorizatiei de incredere, astfel: a) dupa cel mult 4 ani, pentru gradinite si scoli primare; b) dupa primul examen de capacitate, pentru gimnaziu; c) dupa primul examen de bacalaureat, pentru liceu; d) dupa primul examen de absolvire, pentru scolile profesionale, de ucenici si postliceale.

Art. 108. - (1) In īnvatamāntul particular preuniversitar se aplica planuri similare sau alternative īnvatamāntului de stat, care cuprind discipline obligatorii, optionale si facultative, corespunzator standardelor nationale. (2) Programele analitice ale disciplinelor trebuie sa raspunda acelorasi cerinte ca si planurile de īnvatamānt. (3) Pentru īnvatamāntul particular preuniversitar, planurile si programele de īnvatamānt, similare sau alternative īnvatamāntului de stat, sunt aprobate de Ministerul Īnvatamāntului.

Art. 109. - In īnvatamāntul particular preuniversitar, formatiunile de studiu (clase, grupe, subgrupe) nu pot depasi numeric limitele maxime legale.

Art. 110. - (1) In īnvatamāntul particular preuniversitar posturile didactice se ocupa in conditiile prevazute de Statutul personalului didactic. (2) Cadrele didactice din īnvatamāntul particular prescolar si primar trebuie sa aiba norma de baza in unitatea respectiva. (3) In īnvatamāntul particular gimnazial, liceal si profesional, cel putin 60% din personalul didactic trebuie sa fie incadrat cu norma de baza in unitatea respectiva. (4) Pentru īnvatamāntul particular postliceal, cel putin 50% din posturi, constituite in conformitate cu prevederile legale, trebuie sa fie acoperite cu personal didactic angajat cu norma de baza in unitatea respectiva. (5) Personalul didactic de conducere din īnvatamāntul particular trebuie sa fie angajat cu norma de baza in unitatea de īnvatamānt respectiva si sa indeplineasca cerintele Statutului personalului didactic privind ocuparea functiilor de conducere.

Art. 111. - Diplomele sau certificatele acordate de unitatile din īnvatamāntul particular preuniversitar, infiintate potrivit prezentei legi, au valoare si produc efectele actelor de studii eliberate in īnvatamāntul de stat, daca examenele de absolvire au fost sustinute in fata unor comisii numite in conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 112. - Elevii din īnvatamāntul particular se pot transfera la alte unitati de īnvatamānt de stat sau particulare, cu acordul unitatii primitoare si in conditiile stabilite de Ministerul Īnvatamāntului.

Art. 113. - Īnvatamāntul superior particular functioneaza potrivit Legii nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de īnvatamānt superior si recunoasterea diplomelor, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

Art. 114. - In īnvatamāntul particular, taxele de scolarizare se stabilesc de catre fiecare institutie sau unitate de īnvatamānt, in conditiile legii.

Art. 115. - (1) Baza materiala a institutiilor si unitatilor de īnvatamānt particular trebuie sa corespunda standardelor desfasurarii unui proces instructiv-educativ de calitate: spatii adecvate procesului de īnvatamānt, in proprietate sau inchiriate; laboratoare proprii, cu dotare corespunzatoare pentru un an in avans fata de anul scolarizat; biblioteca dotata cu fond de carte propriu, adecvat continutului disciplinelor si nivelului acestora. (2) Pentru obtinerea acreditarii, institutia sau unitatea de īnvatamānt respectiva trebuie sa faca dovada ca in perioada de functionare provizorie a utilizat cel putin 25% din venituri pentru investitii in baza materiala proprie. (3) Dupa doua cicluri de scolarizare ulterioare acreditarii, institutia sau unitatea de īnvatamānt trebuie sa faca dovada ca detine in proprietate cel putin 50% din spatiile de īnvatamānt si ca, in toata perioada anterioara, a utilizat cel putin 25% din venituri pentru investitii in baza materiala proprie.
Īn continuare...

Legea īnvatamāntului
art. 1-69, art. 70-115, art. 116-185

    Cursuri gratuite    Anunturi    eLearning    Stiri    
    1educat    Cursuri    Cariera    Mediul educational    Editor    Resurse    Asistent online    
 
  © AEC Romānia, 2001-2004
www.1educat.ro

Gazduire: HostX (oferte de hosting)